Artikels

 • A. Janssens: Het Brugs bevolkingsaantal in 1477. In Van Middeleeuwen tot heden. Bladeren door Brugse kunst en geschiedenis, Brugge, 1983, p. 29-35.
 • A. Janssens: Macht en onmacht van de Brugse schepenbank in de periode 1477-1490. Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis, jg. 133, 1996, p. 5-45.
 • A. Janssens: De schilder Hans Memling. Als Brugs poorter financieel, sociaal en politiek doorgelicht. Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis, jg. 134, 1997, p. 65-89.
 • A. Janssens: Het Huis De Oude Steen, Wollestraat 29, in de Brugse stadsrekeningen, Brugs Ommeland 1997, p. 195-202.
 • A. Janssens: Jan du Chelier (1446/47 – 1492), opdrachtgever van Hans Memling, Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, jg. 138, 2001, p. 197-234.
 • A. Janssens: Mer P. Lanchals en ‘Huize Lanchals’. Een episode uit 1486. Biekorf, 2001, p. 125-129
 • A. Janssens: De memorielijst van de beeldenmakers - zadelaars te Brugge. Biekorf, 2001, p. 297-308.
 • A. Janssens: Steekspelen en tornooien te Brugge ten tijde van Maximiliaan van Oostenrijk. (1477-1487) Het einde van de steekspelen van de Witte Beer. Brugs Ommeland, 2002, p. 90-121.
 • A. Janssens: Maximiliaan  achter de tralies van Gerard David, Biekorf , 2003, p. 193-195
 • A. Janssens: De gerestaureerde torenspits van de Brugse Lieve-Vrouwkerk: authentiek? Biekorf, 2003 p. 411
 • A. Janssens: Willem Moreel en Hans Memling. Bijdrage tot het onderzoek naar de schilderijen van Memling in opdracht van de familie Moreel. Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis, 140, 2003, p. 66-110.
 • A. Janssens: Brugge, belegerd en beschoten in 1490, Brugs Ommeland, 44, 2004, p. 62-64.
 • A. Janssens: Het Brugse Belfort. Wisselend uitzicht tussen omstreeks 1480 en 1503. Brugs Ommeland, 44, 2004, p.  67-84.
 • A. Janssens: De Meesters van de Lucia- en de Ursulalegende. Een poging tot identificatie. Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis, 141, 2004, p. 278-331.
 • A. Janssens: Stadsrekeningen in barre tijden: verloren of vernietigd? Archiefleven, 12, 2005, p. 2-3.
 • A. Janssens: Maria van Bourgondië gaat 'vliegen en jagen' en verongelukt op maandag 25 maart 1482. Biekorf ,. 2005, p. 218-222.A. Janssens: Enkele mysteries rond de Moreeltriptiek van Hans Memling, Kuntstijdschrift Vlaanderen, 307, jaargang 54, september 2005, p. 240-243.
 • A. Janssens: Daar komen de Brugse kruisboogschutters van de ‘oude’ Gilde van Sint-Joris. (tweede helft 15de eeuw) Brugs Ommeland, 2006, p. 52-75 en p. 83-113.A. Janssens: Nog over de familie Heindricx, eigenaars van De Spycker in Sint-Kruis. Brugs Ommeland, 2006, p. 132-136.
 • A. Janssens: Rijstpap als feestgerecht bij de Brugse kruisboogschutters in 1458-59. Brugs Ommeland, 2006, p. 234-237.
 • A. Janssens: 'Raison d'état' en persoonlijke tragiek. Kunsttijdschrift Vlaanderen,  312, jaargang 55, september 2006, p. 205-211.
 • A. Janssens: Bijdrage tot de geschiedenis van de lonen: het jaarloon van de Brugse metselaars, 1476-1487. Brugs Ommeland, 2007, p. 205-220.
 • A. Janssens: Paasstijl of Goede Vrijdagstijl in Brugge, Biekorf, 2007, p. 76-79.
 • A. Janssens: De Brugse stadsmenestrelen in het laatste kwart van de vijftiende eeuw. Vetbetaalde enterainers of hongerende armoelijders? Kunsttijdschrift Vlaanderen, 320, jaargang 57, april 2008. p.117-121.
 • A. Janssens: De wapenpas van de Gouden Boom. Feestvieren op zijn Bourgondisch. Kunsttijdschrift Vlaanderen, 325, jaargang 58, april 2009, p. 124-125.
 • A. Janssens: Over de horeca tijdens de regeerperiode van Karel de Stoute. Kunsttijdschrift Vlaanderen, nr 325, jaargang 58, april 2009, p. 125-127.  
 • A. Janssens: Wijn in Brugge tijdens het laatste kwart van de 15de eeuw. Hoeveelheden, prijzen en consumptie. Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis, 146, 2009, p. 141-168.
 • A. Janssens: Leven en werk van Hans Memling: enkele bedenkingen bij een verkeerde interpretatie van historische bronnen. Kunsttijdschrift Vlaanderen, nr 331, jaargang 59, juni 2010, p. 520-525.
 • A. Janssens: Over brand, blussen en brandpreventie in Brugge (laatbourgondische tijd 1450-1500), Brugs Ommeland, 2010, p.