Biografie

Albert Janssens studeerde af aan de toenmalige rijksuniversiteit Gent als licentiaat geschiedenis, gespecialiseerd in de medievistiek.

Sinds zijn studies combineerde hij een volwaardige loopbaan in het middelbaar onderwijs met wetenschappelijk onderzoek dat sinds 1983 geresulteerd heeft in tientallen artikels in historische vakbladen.

Die studie spitste zich toe op Brugge in het laatste kwart van de 15de eeuw, waarbij meerdere facetten van het stadsleven tijdens dit grote kantelmoment in de Brugse geschiedenis werden onderzocht.

In 2008 werd een artikel over de identificatie van twee anonieme Vlaamse primitieven bekroond met de eerste editie van de vijfjaarlijkse Levend Archiefprijs van het Brugs stadsarchief.

In 2012 verscheen dan het boek 'Middeleeuws Brugge, door de ogen van Hans Memling', uitgegeven bij het Davidsfonds.